אודות רותם בן שלום עמוד ראשי - רותם בן שלום\עיצוב תעשייתי
  עמוד ראשי


    שופי
צעצוע נושף - צעצוע משותף לילד ולהורה. בתוך בובת הטקסטיל נמצא קפיץ אטום לאוויר, אשר מאפשר הכנסה והוצאה של אויר. הוצאת האוויר מעיפה את חדק הפיל, הריסים, והבלורית ונושפת על פני הילד.