אודות רותם בן שלום עמוד ראשי - רותם בן שלום\עיצוב תעשייתי
  עמוד ראשי


    אידאה
מחקר חומר. עור של עוף